Konin w Unii Europejskiej

Historia kontaktów międzynarodowych Konina jest tak długa, jak dawne są początki osadnictwa na tym terenie. Konin był wielonarodowym, małym miasteczkiem leżącym w pasie przygranicznym między Rosją a Niemcami. Obok Polaków miasto zamieszkiwali wówczas przedstawiciele wielu innych narodowości, głównie Żydów, Niemców i Rosjan. Choć przyczyny ich przybycia i osiedlania się w naszym mieście były zupełnie różne, narodowości te miały wpływ na charakter Konina i w pewnym stopniu na dzisiejsze, tak otwarte podejście zarówno mieszkańców, jak i władz lokalnych do nawiązywania nowych, i rozwijania już istniejących kontaktów międzynarodowych.

Współczesna współpraca zagraniczna Konina polega na nawiązywaniu kontaktów i współpracy z miastami partnerskimi. Obecnie jest ich piętnaście, są to, wg kolejności nawiązania współpracy: Henin - Beaumont (Republika Francji), Herne (Republika Federalna Niemiec), Czerniowce (Republika Ukrainy), Briańsk (Federacja Rosyjska), Wakefield (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), Karłowo (Republika Bułgarii), Sundsvall (Królestwo Szwecji), Akmene (Republika Litwy), Dobele (Republika Łotwy), Santa Susanna (Królestwo Hiszpanii), Ungheni (Republika Mołdowy), Joniskis (Republika Litwy), Rzeczyca (Republika Białorusi), Deyang (Chiny) oraz Valašské Meziříčí (Czechy).

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Konin pozyskuje i aktywnie wykorzystuje środki finansowe z funduszy europejskich. Dzięki otrzymanemu  dofinansowaniu możliwa jest realizacja projektów służących rozwojowi miasta, podniesieniu jego atrakcyjności oraz projektów skierowanych na rozwój zawodowy i pomoc mieszkańcom.

Nagrody i wyróżnienia dla Konina w kategorii miast na prawach powiatu, otrzymane w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków z funduszy europejskich:

  • grudzień 2007 r. – pierwsze miejsce pod względem wykorzystania środków unijnych w rankingu dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”;
  • 2008 r. - Kryształowy HIT 2007 za „efektywne przygotowanie i realizację budowy Przeprawy przez Wartę w ciągu drogi krajowej nr 25”.
  • 2010 r. – drugie miejsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych dot. lat 2004-2009;
  • lipiec 2012 - pierwsze miejsce w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” za 2011 r. i  tytuł „Najlepszego miasta w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych”.

Ponadto w roku 2010 Konin - jako jedyne miasto w Polsce - otrzymał od Rady Europy wyróżnienie w postaci Honorowej Plakiety za działania proeuropejskie.