Aktualności - biznes

MTBS zaprasza do zakupu dwóch lokali handlowo-usługowych

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie zaprasza do zakupu dwóch lokali handlowo-usługowych o powierzchniach 164,14m² w cenie 5.610 zł/m² netto, zlokalizowanych na parterze w nowo wybudowanych budynkach wielorodzinnych.

Nominacje w Konkursie o Statuetkę Złotego Konia przyznane

9 marca br. w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyło się posiedzenie Kapituły XXIII edycji Konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”, podczas którego nominowano do nagrody po trzy firmy w następujących kategoriach.

Uczcili Światowy Dzień Inżyniera

Członkowie konińskiej NOT oraz Klubu Politechniki III Wieku uczcili w środę (4 marca) Światowy Dzień Inżyniera, który odbywał się po raz pierwszy, ustanowiony w ubiegłym roku na zjeździe Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich WFEO (World Federation of Engineering Organizations) w australijskim Melbourne, w którym uczestniczyła 6-osobowa reprezentacja koninian.

Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców

Miasto Konin, chcąc wspierać rozwój konińskich firm i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprasza do skorzystania z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina, w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” 2020

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia”, został ustanowiony przez Prezydenta Miasta Konina dla podmiotów gospodarczych Miasta Konina. Stanowi uznanie za wkład jaki wnoszą oni w unowocześnienie i rozwój gospodarki Konina oraz budowanie pozytywnego obrazu miasta i regionu. Nagroda ma na celu prezentację i promocję najlepszych podmiotów gospodarczych w naszym mieście.

II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy

Podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego, który odbył się w środę (15 stycznia) w Poznaniu, ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu samorządowców, reprezentujących większość wielkopolskich samorządów, przyjęło stanowisko w sprawie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich byli prezydent Konina Piotr Korytkowski oraz I zastępca Witold Nowak. 

Konin na pierwszym miejscu

Ponad 4 miliony złotych na rozwój przedsiębiorczości może trafić do Konina. Projekt „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, który Miasto złożyło w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i zdobył najwięcej punktów spośród innych wniosków.

Trzecie miejsce Konina na ponad 210 zgłoszeń

Jest szansa dla Konina na fundusze norweskie. Zgłoszony przez nas do programu „Rozwój lokalny” zarys projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” zajął trzecie miejsce na liście rankingowej i przeszedł do drugiego etapu.

„Realny, solidny i rozsądny”. Budżet Konina na 2020 rok uchwalony

12 głosami za, przy 9 przeciwnych i 2 wstrzymujących się radni uchwalili budżet Konina na 2020 rok. Dochody miasta mają wynieść niemal 579,5 miliona złotych, wydatki niecałych 610 milionów.