Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Bezpieczeństwo publiczne

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (pdf)

Zarządzenie Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 163/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 149/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2017 (pdf)

Dofinansowywanie Komendy Miejskiej Policji w Koninie (pdf)

Uchwała Nr 273 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020"

Zarządzenie nr 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 98/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14.06.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenie 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 51/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17.04.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenie 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 110/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10.09.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenie 24/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020 (pdf)