Wsparcie dla Inwestora

Pomoc de minimis w Koninie - szczegółowe założenia

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli, które powstały w wyniku nowej inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące utworzenie nowych miejsc pracy:

Pomoc regionalna w Koninie - szczegółowe założenia

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów pod budynki i budowle lub ich części, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części, które powstały w wyniku nowej inwestycji o charakterze przemysłowym, usługowym lub handlowym (z zastrzeżeniem, że powierzchnia handlowa nie przekracza 200m2) o wartości:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów pod budynki i budowle lub ich części, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części, które powstały w wyniku nowej inwestycji o charakterze przemysłowym, usługowym lub handlowym (z zastrzeżeniem, że powierzchnia handlowa nie przekracza 200m2), powodujące powstanie nowych miejsc pracy: