Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Budżet miasta Konina na 2017 r w pigułce

Planowane dochody miasta
466.818.539,17 zł
Planowane wydatki miasta
466.768.023,17 złNa dochody miasta składają się:

dochody własne (podatki i opłaty) 104.621.887,93 zł
dotacje od wojewody 85.719.233 zł
dochody w postaci udziałów w PIT, CIT, subwencja ogólna 215.415.996 zł
dochody z zadań zleconych, porozumień, dochody z jednostek organizacyjnych miasta (głównie z wynajmu majątku) 32.410.416,24 zł
projekty z udziałem środków unijnych 28.651.006 zł


Główne wydatki miasta to:

Wydatki na oświatę 171.299.287,61 zł
w tym:  
szkoły podstawowe 42.910.026,64 zł
gimnazja 21.252.740,64 zł
szkoły ponadgimnazjalne 63.048.040.00 zł
przedszkola 30.616.393,00 zł
Pomoc społeczna 91.698.498 zł
Transport i łączność 29.955.850 zł
Gospodarka komunalna 26.955.873 zł
w tym:  
gospodarka odpadami 13.500.000 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg 5.627.100 zł
utrzymanie zieleni w mieście 2.206.000 zł
koszty przepompowni wód deszczowych i inne 1.600.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa 14.528.738,34 zł
Sport i turystyka 12.291.600 zł
Bezpieczeństwo publiczne 11.951.000 zł
Kultura 9.008.070 zł
w tym:  
KDK 3.504.000 zł
MDK 1.410.000 zł
MBP 2.929.000 zł


Na wydatki majątkowe w 2017 r przeznacza się w budżecie uchwalonym kwotę w wysokości 50.027.152,37 zł co stanowi 10,72% wydatków miasta. W 2017 planuje się realizować następujące inwestycje.

rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulica Kolską w Koninie 26.969.202,40 zł
budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie 3.000.000 zł
przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Koninie 1.800.000 zł
budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E20 2.130.000 zł
budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie 1.200.000 zł
przebudowa parkingu wzdłuż ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni, SP 8 do pawilonu Irena 800 000 zł
przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie 500 000 zł
przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie 500 000 zł
przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12 300.000 zł
przebudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie 600.000 zł
rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie 100 000 zł
aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych 25.000 zł
stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na ternie K OSI (zakup autobusów) 3.047.500 zł
budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie 1.900.000 zł
   Więcej informacji o budżecie Konina znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.