Centrum Organizacji Pozarządowych

Początkowo Centrum Organizacji Pozarządowych miało być miejscem współdziałania jednostek Urzędu Miejskiego i III sektora. Z czasem jego zakres zadań znacznie się poszerzył. Obecnie Centrum:

 • aktywizuje, szkoli, doradza i udziela pomocy osobom działającym w organizacjach oraz tym, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z sektorem pozarządowym;
 • udziela wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także grup inicjatywnych podejmujących kroki do utworzenia organizacji;
 • pełni rolę miejsca aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich;
 • promuje pozytywne postawy społeczne;
 • gromadzi i udostępnia informacje dotyczące lokalnego sektora pozarządowego;
 • koordynuje związane z przygotowaniem i sprawozdawczością Programy Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • sprzyja współpracy integracji III sektora z biznesem;
 • pomaga we współpracy organizacji pozarządowych między sobą;
 • prowadzi doradztwo w zakresie rejestracji organizacji pozarządowych i szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na jej działalność, realizację projektów oraz zarządzania zespołem pracowników i wolontariuszy;
 • zajmuje się organizacją Konińskiego Budżetu Obywatelskiego i konkursu o fundusz wkładów;
 • użycza sale szkoleniowe, salę konferencyjną i biurową z dostępem do Internetu (w celu zarezerwowania pomieszczeń należy kontaktować się z pracownikiem Centrum);
 • udostępnia szafki organizacyjne;
 • użycza adresu do korespondencji.

W budynku Centrum Organizacji Pozarządowych znajdują się również: Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Blues Hostel, sklep ze sprzętem medycznym i Akademia Życia – mieszkania treningowe, w których osoby niepełnosprawne podejmują naukę samodzielnego życia.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie jest laureatem wielu tytułów oraz nagród:

 • Samorząd Równych Szans 2013 za projekt „Mieszkania treningowe w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie”,
 • Samorząd Równych Szans 2014 za uruchomienie COP;
 • Samorząd Równych Szans 2016 za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Koninie i za Inkubator Aktywności
 • Samorząd aktywny w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych - za projekt ,,Mieszkania treningowe w Centrum Organizacji Pozarządowych";
 • Nagroda główna w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób Niepełnosprawnych 2015 za włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • Pierwsza nagroda w wielkopolskiej edycji konkursu Lodołamacze 2016;
 • Pierwsza nagroda w konkursie ogólnopolskim Lodołamacze 2016;
 • Nagroda specjalna Prezesa Zarządu PFRON dla Centrum Organizacji Pozarządowych w 2016 r. za projekt Inkubatora Aktywności/COP.
 • Samorząd Równych Szans 2017 za wprowadzenie STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI oraz powołanie Oficera Dostępności

W Centrum Organizacji Pozarządowych w związku z wprowadzeniem do obiegu prawnego Standardów Dostępności oraz Wytycznych „Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina powołano od września 2017 r. Oficera Dostępności, który m.in. kontroluje dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności.

Standardy Dostępności oraz Wytyczne „Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina, którymi posługuje się Oficer Dostępności znajdują się od linkiem https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1628&kad=

Serdecznie zapraszamy!

Znajdź nas na FACEBOOKu, wpisując COP.Konin lub klikając w link: https://www.facebook.com/cop.konin?fref=ts