KONIN.stacjaKultura - Instytucje kultury

Koniński Dom Kultury

Plac Niepodległości 1
62-510 Konin
tel. 6321131 wew. 30-33, fax 632424300
e-mail: sekretariat@kdkkonin.pl
strona internetowa: www.kdk.konin.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

ul. Przemysłowa 3d
62-510 Konin
tel: 632437717
e-mail: sekretariat@mdkkonin.pl
strona internetowa: www.mdkkonin.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel./fax 632436350, 632436351
e-mail: ckis@ckis.konin.pl
strona internetowa: www.ckis.konin.pl

CKiS - Dom Kultury "OSKARD"

ul. Aleje 1 Maja 7 a
62-510 Konin
tel. 63 242 38 49
e-mail: oskard@ckis.konin.pl
strona internetowa: www.ckis.konin.pl

W związku z remontem budynku prosimy korespondencję kierować na adres: Konin, ul. Okólna 47a. Projekcje kinowe także zostały przeniesione na ul. Okólną 47a.

Muzeum Okręgowe w Koninie

ul. Muzealna 6
62-505 Konin - Gosławice
tel. 632427599, 632427431
e-mail: muzeum@muzeum.com.pl
strona internetowa: www.muzeum.com.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. 3 Maja 50
62-500 Konin
tel./fax 63 242 88 24
e-mail: sekretariat@psmkonin.pl
strona internetowa: www.psmkonin.pl

Galeria KDK "Strefa K"

Plac Niepodległości 1
62-510 Konin
tel. 6321131 wew. 30-33, fax 632424300
e-mail: sekretariat@kdkkonin.pl
strona internetowa: www.kdk.konin.pl

Galeria CKiS "Wieża Ciśnień"

ul. Kolejowa 1a
62-510 Konin
tel. 63 242 42 12
e-mail: wiezacisnien@ckis.konin.pl
strona internetowa: www.ckis.konin.pl

Galeria Sztuki "Łaźnia"

ul. Mickiewicza 9
62-500 Konin
tel. 691 555 520
e-mail: galeriasztuki.laznia@gmail.com
strona internetowa: www.galerialaznia.pl

Galeria Pięknego Przedmiotu "Giotto"

ul. Harcerska 26
62-510 KONIN
tel. 692 68 52 92, 63 245 28 90
e-mail: kontakt@giotto.art.pl
strona internetowa: www.giotto.art.pl

Galeria "Na Glince"

ul. Młodzieżowa 4
62-510 Konin
tel. 503 55 91 37
e-mail: kontakt@galerianaglince.pl
strona internetowa: www.galerianaglince.pl

Galeria MBP "Nad książkami"

ul. Dworcowa 13
62-510 Konin
tel./fax 63 242 8537
e-mail: sekretariat@mbp.konin.pl
strona internetowa: www.mbp.konin.pl

Społeczne Ognisko Muzyczne

ul. Mickiewicza 3
62-510 Konin
tel. 632428788
e-mail: ogniskomuzycznekonin@wp.pl
strona internetowa: www.ogniskomuzycznekonin.pl

Konińskie Ognisko Artystyczne "Syntonia"

ul. Karola Szymanowskiego 5
62-510 Konin
tel. 663775590, 603945878
e-mail: ogniskokonin@gmail.com
strona internetowa: www.ogniskokonin.wordpress.com