Edukacja

W mieście funkcjonują następujące szkoły i placówki oświatowe: 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych,  8 szkół ponadgimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ, Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Wszystkie wymienione jednostki prowadzone są przez Miasto Konin.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych wyróżniamy: licea ogólnokształcące (6), technika (5) i branżowe szkoły I stopnia (5) o szerokiej gamie kierunków, które odpowiadają potrzebom rynku.

Uzupełnieniem tej oferty są szkoły niepubliczne kształcące na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej do szkół pomaturalnych (policealnych). Tak zorganizowany system edukacji w mieście zapewnia każdemu uczniowi miejsce nauki, wychowania i opieki.

Dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę otworzyły swoje podwoje - poza Państwową Wyższą Szkołą Zawodową - liczne uczelnie niepubliczne i filie wyższych uczelni państwowych.