Zmiana sposobu składania ofert w ramach otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Urząd Miejski w Koninie informuje o zmianie w sposobie składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego oraz ustawę o sporcie.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza oferty przy wykorzystaniu generatora wniosków eNGO dostępnego pod adresem https://konin.engo.org.pl.  Generator eNGO jest narzędziem pomocniczym przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu                       i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Organizacja, która planuje złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dokonuje rejestracji na stronie https://konin.engo.org.pl Rejestracja powinna nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

Minimalne wymagania techniczne przy korzystaniu  z Generatora eNGO:

Wymagania systemowe dla Generatora

  • komputer (lub tablet) z dowolnym systemem operacyjnym z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet.

Zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 lub więcej. W mniejszych rozdzielczościach mogą pojawiać się problemy z prawidłowym wyświetlaniem interfejsu użytkownika.

Wspierane przeglądarki internetowe:

  • Internet Explorer 10 (i nowsze)
  • Aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się tylko ofertę wysłaną za pomocą generatora eNGO oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

Ewentualne problemy z działaniem generatora  należy zgłaszać  mailowo pod adresem  pomoc@engo.org.pl  lub telefonicznie pod numerem (33) 444 66 91.