Ile zapłacę?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez odrębnego wezwania w następujących terminach:

  • I wpłata (za okres styczeń - marzec) - 15 lutego
  • II wpłata (za okres kwiecień - czerwiec) - 15 maja
  • III wpłata (za okres lipiec - wrzesień) - 15 sierpnia
  • IV wpłata (za okres październik - grudzień) - 15 listopada

Wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego, który otrzymali Państwo w informacji o indywidualnym koncie bankowym.

Wpłat należności (bez prowizji) można dokonywać w:

  • oddziale Getin Noble Banku S.A w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 15;
  • punkcie kasowym Getin Noble Banku S.A w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1;
  • kasie Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2 (budynek byłego Sądu Rejonowego).

Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2017 r.

1) nieruchomości zamieszkałe

  • 12,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

2) nieruchomości mieszane

  • suma opłaty obliczonej dla nieruchomości zamieszkałej oraz iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, o określonej pojemności, oraz stawki opłaty:

Pojemność pojemnika

Jednorazowa stawka opłaty za pojemnik (odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny) - jednorazowe opróżnienie pojemnika

Jednorazowa stawka opłaty za pojemnik (odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny) - jednorazowe opróżnienie pojemnika

90 l

21,00 zł

42,00 zł

110 l

21,00 zł

42,00 zł

120 l

21,00 zł

42,00 zł

240 l

27,00 zł

54,00 zł

1100 l

90,00 zł

180,00 zł

Kontener KP5

420,00 zł

840,00 zł

Kontener KP7

600,00 zł

1 200,00 zł

Kontener KP10

800,00 zł

1 600,00 zł

Worek 30 l

5,00 zł

10,00 zł

Worek 120 l

21,00 zł

42,00 zł
Aktualności
Deklaracje
Ile zapłacę?
Co i gdzie wrzucać?
Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki

Działalność regulowana, zezwolenia
Podstawy prawne

Skargi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!