Inicjatywy uchwałodawcze

Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Aleja lipowa im. Edwarda Ludwika Reymonda”
Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zmiany Uchwały Nr 810 Rady Miasta Konina z 31.10.2018 r. w sprawie Statutu Miasta Konina – inicjatywa w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych – osiedli
Projekt uchwały w sprawie nadania MBP w Koninie imienia Ernesta Pawła Michla