Projekt uchwały w sprawie nadania MBP w Koninie imienia Ernesta Pawła Michla