ANKIETA: Badanie Nowej Ścieżki Rozwoju Konina

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vwzyjmjkv7azj7ozyvruvo18

Szanowni Państwo,

Mimo ograniczeń, które nakłada na nas trwająca pandemia koronawirusa pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie starają się realizować swoje zadania w taki sposób, by nikt z Państwa nie odczuł skutków tych zmian. Dziękuję Państwu za pełne zrozumienia podejście do tej wyjątkowej sytuacji.

Niezależnie od zmieniających się cały czas warunków zewnętrznych, nieprzerwanie pracujemy nad przyszłością naszego miasta. Od początku roku intensywnie pracujemy nad Planem Rozwoju Instytucjonalnego i Planem Rozwoju Lokalnego. Do tej pory wspólnie z Państwem opracowaliśmy Nową Ścieżkę Rozwoju pod nazwą Konin. Zielone Miasto Energii i Kreatywności, która jest tożsama z uchwaloną w styczniu Strategią Rozwoju Miasta. Plan 2020-2030. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru priorytetowych działań o największym potencjale realizacji celów Nowej Ścieżki Rozwoju.

Niniejsza ankieta przedstawia propozycje działań, które sformułowaliśmy na podstawie Państwa propozycji oraz propozycji, które wpłynęły z jednostek i spółek miejskich. Wyniki ankiety pozwolą ostatecznie potwierdzić przygotowaną wspólnymi siłami Nową Ścieżkę Rozwoju Miasta Konina.

Jednocześnie bardzo dziękuję za tak duże zaangażowanie z Waszej strony w proces jej tworzenia. Jestem dumny z tego, że mieszkańcy Konina chcą, aby miasto zmieniło się na lepsze i tak bardzo dają temu wyraz w ciągu ostatnich dwóch lat, nawet w tych trudnych ostatnich miesiącach.

Z góry serdecznie dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Z wyrazami szacunku

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina

Wróć