Anonimowe i bezpłatne badania HIV

Zapraszamy na anonimowe i bezpłatne badania HIV w Koninie w dniach 5, 12 oraz 19 listopada 2018 r., w godzinach od 16.30 -20.30.

Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16, w Punkcie Przyjmowania Materiałów do Badań, pokój nr 20.

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.

Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą  o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

Badanie polega na pobraniu krwi od pacjenta i skierowaniu jej do współpracującego z PKD laboratorium, w którym wykonywane są testy przesiewowe. Wyniki badań przekazywane są do doradcy - lekarza, który kontaktuje się z pacjentem i niezależnie od wyniku, zapewnia mu pełne poradnictwo okołotestowe.

Wczesne wykrycie wirusa HIV pozwala na objecie kompleksową opieką medyczną i przerwanie dalszej transmisji zakażenia, a tym samym na zachowanie dobrego stanu zdrowia.

Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać.

Akcję organizuje Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie pod Patronatem Prezydenta Konina.

Finansowana jest ona ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce”.

Wróć