Bezpłatne szkolenia organizowane przez II Oddział ZUS w Poznaniu

Szkolenia odbędą  się w siedzibie Inspektoratu ZUS w Koninie, w godzinie 13:00, w sali 102 C.

25.02.2020 r.

Temat szkolenia: „Mały ZUS – nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek”.

17.03.2020 r.

Temat szkolenia: „Świadczenia przysługujące z tytułu pracy nauczycielskiej”.

7.04.2020 r.

Temat szkolenia: „Zasady kompletowania wniosków o świadczenia długoterminowe”

12.05.2020 r.

Temat szkolenia: „Zasiłek chorobowy – warunki nabycia prawa do zasiłku, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru zasiłku”.

9.06.2020 r.

Temat szkolenia: „Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń – współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich”.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail: Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl.

Wróć