Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ŚHP Konin

10 maja w Środowiskowym Hufcu Pracy 15-3 w Koninie odbył się Regionalny Piknik Europejski w ramach VI Edycji Akcji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Brała w nim udział młodzież jednostek z Koła, Słupcy, Turku i Konina wraz z opiekunami oraz doradcy zawodowi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie.

Na spotkanie zaproszono władze samorządowe, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, młodzież szkolną a także społeczność regionu. Nasze zaproszenie przyjęli: zastępca Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Piotr Piekarczyk, Wicedyrektor ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie Katarzyna Ciszak, Kierownik Środowiskowego Dom Samopomocy w Głębockiem Halina Wesołowska oraz młodzież Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie.

Podczas Pikniku odbyły się przedsięwzięcia promujące wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie szkolenia ogólnego, zawodowego i zatrudnienia młodzieży. Zorganizowano konkurs plastyczny, podczas którego uczestnicy przedstawiali korzyści płynące dla swojego regionu dzięki Funduszom Unijnym, a następnie, dowolną techniką plastyczną zaprezentowali to wszystko Komisji Konkursowej.

Kolejnym punktem imprezy był konkurs edukacyjny pn. „Skojarzenia”. Quiz polegał na losowaniu fiszek – obrazków charakterystycznych dla danego kraju Unii Europejskiej, a następnie odgadnięciu z jakim krajem kojarzy się dany obrazek. Uczestnicy brali w nim udział na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

W konkursie charakteryzatorskim młodzież miała za zadanie przygotować dla siebie strój oraz rekwizyty charakterystyczne dla wybranego kraju członkowskiego UE. Do dyspozycji były takie materiały jak: papier, bibuła, klej, taśma itp. Podczas konkursu uczestnicy bardzo starali się, aby stroje oddawały charakter danego państwa i odpowiednio prezentowały się.

Doradcy zawodowi z CEiPM w Koninie przeprowadzili wiele zajęć dotyczących predyspozycji zawodowych. Zorganizowali m.in. kalambury dot. zawodów, które cieszyły się wśród obecnej młodzieży dużym zainteresowaniem. Zapraszali również do zapoznania się z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, które realizowane są przez OHP

Piknik Europejski w subregionie konińskim był dobrą okazją do spotkania i zabawy. Zakończył się wręczeniem nagród, które ufundowała Komenda Wojewódzka OHP.

Wróć