Dobre tempo budowy

Po trzech kwartałach realizacji inwestycji poziom wykonania rozbudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską Zarząd Dróg i Mostów ocenia na blisko 60%. Według umowy z wykonawcą, którym jest konsorcjum TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa oraz TRB Drobet Częstochowa, nowym skrzyżowaniem będziemy mogli pojechać już w połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy, że przebudowa skrzyżowania kosztować będzie około 38 mln zł, z czego blisko 32 mln pochodzi z dofinansowania z funduszy europejskich, dystrybuowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Miasta Konina.

Od kilku tygodni na skrzyżowaniu trwa budowa płyty pomostowej wiaduktu oraz nawierzchni jezdni ul. Kolskiej. W związku z tym wprowadzono, przewidziany na kilka tygodni, ruch wahadłowy, który zakończy się po ułożeniu płyt.

Wróć