Dofinansowanie realizacji zadań publicznych - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od 4 marca 2019 r. ruszyło dofinansowanie realizacji zadań publicznych
w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w formie powierzenia lub wsparcia na realizację zadań z zakresu:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych*;

Oferty proszę składać poprzez generator https://konin.engo.org.pl , lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Biurze Podawczym UM Konin od 4 marca 2019 r.

Łączna kwota przewidziana dla tego zadania to 82 000 zł.

Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28, e-mail: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

*realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 r.

Wróć