Dotacja dla miejskiego żłobka

106 920 zł - tyle wynosi dofinansowanie dla miejskiego żłobka w ramach modułu 2 programu "Maluch+", które pozyskało Miasto Konin. Dzisiaj, w Dniu Dziecka, w delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie umowę podpisali wicewojewoda Aneta Niestrawska oraz prezydent Konina Piotr Korytkowski. 

Aneta Niestrawska, w imieniu wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, podziękowała za dobrą współpracę, w wyniku której kolejne środki trafiają do konińskiego samorządu. - Serdeczne podziękowania kieruję do samorządowców, ale także posłów. Ta dobra współpraca na wielu frontach, zaangażowanie wielu podmiotów sprawia, że udaje się wypracowywać rozwiązania służące polskim rodzinom. Myślę, że w tym szczególnym czasie, w którym cały czas funkcjonujemy, tym bardziej doceniamy wartość rodziny, a także opieki instytucjonalnej - mówiła podczas uroczystości wicewojewoda.

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. 

(źródło: WUW w Poznaniu)

Wróć