Franciszek i Zofia ciągle na topie

Spadek liczby urodzeń, najwyższą od 1945 roku liczbę zgonów odnotował w minionym roku Urząd Stanu Cywilnego w Koninie.

Zarejestrowano u nas 1 864 urodzenia, w tym 128, które miały miejsce za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. W 2018 roku na świat przyszło 1 054 chłopców i 810 dziewczynek. Jak podkreśla kierownik USC Anna Nowicka – z danych wynika, że w 2018 roku urodziło się 42 dzieci mniej niż w roku 2017. Imiona najczęściej nadawane dzieciom w 2018 roku to: Franciszek, Wojciech, Jakub, Lena, Zofia i Hanna.

W Koninie zarejestrowano 1 604 zgony, w tym 16, które miały miejsce za granicą. - Jest to aż o 178 zgonów więcej niż w roku 2017, jest to również najwyższa liczba od 1945 roku - dodaje Anna Nowicka.

USC w Koninie zarejestrował też 401 małżeństw, w tym 36, które odbyły się za granicą. Tu mamy wzrost - w porównaniu z rokiem 2017 zawarto o 12 małżeństw więcej. Urząd wydał też 60 decyzji o zmianie imion i nazwisk, 48 zaświadczeń o stanie cywilnym i 23 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Z danych Urzędu wynika, że najstarszy mieszkaniec Konina ma 103 lata. Mamy w mieście również czworo stulatków, jedna osobę w wieku 101 lat oraz dwie osoby mające po 102 lata.

Wróć