100. urodziny Pana Edwarda Jakubowskiego

W piątek, 22 marca Prezydenta Konina Piotr Korytkowski złożył życzenia Panu Edwardowi Jakubowskiemu, który obchodził właśnie swoje setne urodziny. Pan Edward urodził się 22 marca 1919 roku wsi Zalesie gm. Golina nad Wartą, a w Koninie mieszka od 1958 roku.

Na uroczystości w Restauracji „Pałacyk” zjawiła się liczna rodzina oraz przyjaciele, którzy odśpiewali jubilatowi „dwustu lat”!

Pan Edward Jakubowski jest synem Franciszka i Stanisławy z domu Koszarek. W roku 1949 zawarł związek małżeński z Heleną z domu Siwińską. W 1951 roku urodził mu się syn, a potem w 1957 roku córka.

Pan Edward z zawodu był kierowcą. W 1979 roku odszedł na emeryturę z Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN”, gdzie pracował właśnie jako kierowca autokaru. Do niedawna uczęszczał do klubu seniora, gdzie poznał swoich wieloletnich przyjaciół Panią Zofię Szejnrok oraz - nieżyjącego już - Pana Tadeusza Wieliczko.

Wróć