79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W sobotę (1 września) na terenie I Liceum Ogólnokształcącego miała miejsce uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP. Podczas ceremonii dokonano też odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej płk. Witoldowi Sztarkowi.

Pułkownik Witold Sztark za odwagę i męstwo na polu walki w działaniach wojennych i w wojnie z bolszewikami w latach 1918-1920 odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. W 1938 r. został dowódcą 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, który wchodził w skład 18. Dywizji Piechoty. Jako dowódca tego pułku brał udział w wojnie obronnej 1939 r. w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”.

W marcu tego roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nadającą dawnej ulicy Andrzeja Benesza imię pułkownika Witolda Sztarka.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali Prezydent Konina Józef Nowicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zenon Chojnacki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Elżbieta Świder oraz Grażyna Pstrokońska-Nawratil - wnuczka płk. Sztarka.

Podczas uroczystości wręczono Legitymacje Weterana dla weteranów walczących poza granicami kraju. Legitymacją, upoważniającą do m.in. do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz ulg w placówkach kultury i sportu, prezydent Konina uhonorował Piotra Majewskiego, Mirosława Wojdaka, Romana Tarnowskiego, Krzysztofa Krakowskiego, Krzysztofa Wypychowskiego, Tomasza Łętowskiego, ppłk. Jacka Liszewskiego, ppłk. Rafała Wojciechowskiego, mjr. Wojciecha Nawrockiego oraz kpt. Łukasza Adamiaka.

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla miasta Konina”  wyróżnieni zostali:  Piotr Majewski, Mirosław Wojdak, Roman Tarnowski, Krzysztof Krakowski, Krzysztof  Wypychowski, Tomasz Łętowski, ppłk Rafał Wojciechowski, mjr Wojciech Nawrocki, kpt. Łukasz Adamiak.

W związku ze wspieraniem weteranów przez Miasto Konin i efektywnym kształtowaniem wrażliwości społecznej, mającej na celu dbanie o dobre imię weteranów walczących poza granicami kraju, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS z Warszawy, przyznała Miastu Konin tytuł „Miejsce przyjazne weteranom”. Ozdobne plakiety odebrali z rąk generała rezerwy Jana Rajchela Prezydent Konina Józef Nowicki oraz ppłk rez. Jacek Liszewski.

Odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, honorującą osoby wspierające działalność kombatancką, otaczające ich życzliwością, opieką i nieocenioną pomocą, wyróżniony został Jarosław Kubacki.

Sobotnie uroczystości były także okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie oficerskie.

Po wręczeniu odznaczeń odczytany został apel pamięci, który zwieńczyła salwa honorowa. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą płk. Witoldowi Sztarkowi oraz Pomnikiem Pomordowanych w latach 1939-45.

Wróć