Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

W związku z realizacją aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019 – 2032” informujemy, że od dnia 8.04.2019 r. przez okres ok. 4 tygodni przedstawiciele firmy EKO-PRECYZJA Zakład Analiz Środowiskowych z Ustronia będą dokonywali inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (m.in. pokrycia dachów) na terenie Miasta Konina.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dokonania ww. inwentaryzacji. Przedstawiciele firmy EKO-PRECYZJA Zakład Analiz Środowiskowych będą posiadali stosowne upoważnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 63 240 11 62.

Wróć