IV Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki

W piątek (28 września) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie odbyło się czwarte już Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki. Uczestnikami byli nie tylko przedsiębiorcy z Konina, ale całej aglomeracji konińskiej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji Artura Szymona Michalskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grzegorza Putynkowskiego - Prezesa Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oraz Rocco A. Spencera - mówcy motywacyjnego z firmy doradczo-szkoleniowej Leadership Source.

Spotkanie poprowadziła znana dziennikarka telewizyjna Anna Przewoźniak.

Forum jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym raz w roku z myślą o nawiązywaniu i pogłębianiu kontaktów między przedsiębiorcami a jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Forum zostało zorganizowane w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019.

Wróć