KBO 2021: wyniki i propozycje

Znamy już oficjalne wyniki głosowania na wnioski zgłoszone do KBO 2021. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 9 438 osób, 8 456 głosów oddano przez internet, a 982 - w lokalach wyborczych. Do rozdysponowania było 2 906 000 zł, z czego 1 906 000 zł na zadania duże, a 1 000 000 zł - na małe.

Spośród zadań małych do realizacji zaakceptowanych zostało dziesięć: E-sportowe Mistrzostwa Polski; Nowy plac zabaw dla Przedszkola „Kubuś Puchatek” nr 12; „Asy grają w klasy” - Rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, ul Szarotki 1; Opieka nad kotami wolnożyjącymi oraz bezpłatne chipowanie psów dla mieszkańców miasta Konina; ,,Z książką po drodze 3"; Skuter ratowniczy dla WOPR w Koninie; ,,Konin lubi książki 6"; Łąki kwietne w całym mieście; Strefa chilloutu - czytelnie dla każdego i Samochód dla grupy interwencyjnej WOPR w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym. Spośród zadań dużych zrealizowane zostanie Centrum Rekreacyjno-Sportowe dla mieszkańców Konina.

Na realizację małych projektów w KBO przeznaczony jest 1 000 000 zł. 10 małych projektów wyczerpuje te środki w wysokości 906 897,99 zł. Do dyspozycji pozostaje zatem kwota 93 102,01 zł. W przypadku projektów dużych pula wynosi 1 906 000 zł. Wybrany projekt – Centrum Rekreacyjno-Sportowe kosztuje 999 990 zł, zatem do dyspozycji pozostaje 906 010 zł.  W poprzednich edycjach KBO, mając środki w puli, miasto realizowało tańsze projekty, które były na dalszych miejscach i mieściły się w zarezerwowanej kwocie. Teraz prezydent przedstawi radnym inne, zgodne z regulaminem rozwiązanie - realizację wniosków z kolejną, największą liczbą głosów od mieszkańców.  

Jak poinformował prezydent Konina Piotr Korytowski - zgodnie z §13 ust. 1 regulaminu KBO zaproponuje Radzie Miasta Konina zwiększenie kwoty na realizację w 2021 roku zadań KBO o 100 886,99 zł i podjęcie decyzji o ujęciu w budżecie miasta dwóch projektów: małego - pn. Parking przy przedszkolu nr 4 „Biały Konik” – Konin Przydziałki, ulica Kryształowa. Brakująca kwota w puli środków na zadania małe to 6 896,99 zł, a także dużego - pn. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A – etap 1. W tym przypadku brakująca kwota w puli środków na zadania duże to 93 990 zł. – Na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt zagłosowało 2 489 osób. Natomiast na kolejny połowa mniej. Nie możemy bagatelizować liczby oddanych głosów na projekt. Biorąc pod uwagę też cel, czyli konieczność rozbudowy i to, że w swojej mądrości zauważyli to mieszkańcy, ku temu się przychylam – tłumaczył prezydent Korytkowski.

 

Wróć