KOMUNIKAT – Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w związku z realizacją kolejnego planowanego etapu inwestycji „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego i Wyzwolenia w Koninie” w dniach 17-19.10.2020r. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu kołowym. Prace realizowane w rejonie skrzyżowania będą polegały na ułożeniu warstwy ścieralnej na całej powierzchni przebudowywanego układu komunikacyjnego. Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy technologiczne.

Etap I zakłada całkowite zamknięcie zachodniej nitki ul. Przemysłowej oraz całej ul. I. Paderewskiego od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Przemysłową. W związku z tym ruch w kierunku Bydgoszczy oraz centrum miasta (na odcinku między stacjami benzynowymi) będzie się  odbywał nitką wschodnią po 1 pasie w każdym kierunku . Na czas robót teren robót zostanie wyłączony również z ruchu pieszego.  

Etap II ww. zadania zakłada zamknięcie dla ruchu odcinka wschodniego ulicy Przemysłowej na odcinku od stacji BP do Stacji BP . Ruch odbywać się będzie połową jezdni ul. Przemysłowej. Odcinek ul. I. Paderewskiego (od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. Przemysłową  pozostanie zamknięty dla ruchu do dnia 19.10.2020r.  do godz. 5:00. Dojazd do działek i garaży przy ul. Paderewskiego możliwy będzie wyłącznie od ul. Kleczewskiej i Chopina. Roboty mają charakter krótko trwały. Ruch pieszy odbywać się będzie nowo wykonanymi chodnikami wzdłuż ulic. 

W związku z powyższym w dniach od 17 do 19.10.2020 (do godz. 5:00) etapowo zostanie wyłączone z ruchu skrzyżowanie ul. I. Paderewskiego i Przemysłowej. Na czas prowadzonych robót zarówno dla ruchu lokalnego jak i tranzytowego zostaną wyznaczone objazdy.

Z uwagi na zamknięcie odcinka ul. I.  Paderewskiego wprowadza się objazdy do ul. Kleczewskiej i Osiedla Zatorze:

  • od strony Bydgoszczy:  przez ul. Brunatną i Kleczewską
  • od strony Poznania i Warszawy przez ul. Kleczewską

Wróć