Konin stworzył tereny inwestycyjne dla deweloperów przemysłowych

Informacja przesłana przez Hillwood Polska

W Polsce nadal szybko rośnie powierzchnia nieruchomości budowanych w celach logistycznych i produkcyjnych. Uwagę inwestorów zaczynają przyciągać już nie tylko największe miasta, ale także te nieco mniejsze, w tym Konin.

Od kilku lat kluczowi deweloperzy nie skupiają się już tylko na pięciu najatrakcyjniejszych lokalizacjach, którymi są Warszawa, Górny Śląsk, Polska Centralna, Poznań i Wrocław, ale poszukują nowych lokalizacji blisko najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Zjawisko to potwierdza raport przygotowany przez firmy JLL, Hillwood i Manpower pt. „Small town, big deal. Badanie potencjału nowych lokalizacji magazynowo-przemysłowych w Polsce”.

W analizie, która objęła 34 ośrodki z miastami powyżej 100 tys. mieszkańców wraz z otaczającymi je powiatami, jedną z najwyższych ocen atrakcyjności uzyskał Konin – pierwsze miasto na liście 10 najciekawszych nowych lokalizacji. Konin jest najwyżej oceniany za rynek pracy, warunki finansowe i kompetencje regionalne. Najniżej oceniana jest dojrzałość konińskiego rynku magazynowo-produkcyjnego. Ale to właśnie ta „niedojrzałość” może stanowić przewagę, szczególnie ze względu na dostępność pracowników.

Spośród wszystkich analizowanych lokalizacji Konin cechują trendy demograficzne, które pozytywnie wpływają na rynek pracy. Dzięki korzystnej strukturze wiekowej lokalnej populacji proporcje między osobami wychodzącymi z rynku pracy, a tymi którzy w najbliższych latach będą na niego wchodzić, są w Koninie jednymi z najlepszych w Polsce. Pod tym względem Konin wypada lepiej niż np. Warszawa i Wrocław.

Eksperci wysoko ocenili obecny stan infrastruktury w bezpośrednim otoczeniu miasta. Pod tym względem Konin plasuje się w połowie stawki analizowanych lokalizacji. O dostępności transportowej miasta świadczy to, że w ciągu kilku godzin można się z niego dostać do bardzo dużej liczby potencjalnych odbiorców.

Co ważne dla ewentualnych inwestorów, Konin charakteryzuje wysoka dostępność odpowiednich terenów inwestycyjnych. Poza Wielką Piątką, gdzie grunty zabezpieczone przez deweloperów wokół każdej aglomeracji przekraczają 250 ha, Konin ma przygotowane pod inwestycje tereny o powierzchni ponad 200 ha.

- Jestem przekonany, że wynik analizy podyktowany jest znakomitym położeniem naszego miasta w centrum kraju, nastawieniem sprzyjającym inwestycjom i rozwojem gospodarczo-społecznym. Mamy najlepszy grunt inwestycyjny w Wielkopolsce, o czym świadczy nagroda „Grunt na Medal”, przyznana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Atutem są również atrakcyjne zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego, które można uzyskać lokalizując u nas swoją inwestycję. Posiadamy solidne zaplecze edukacyjne, służące inwestorom i mieszkańcom w całym regionie Wielkopolski wschodniej – mówi Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina.

- Coraz więcej działających w Polsce firm potrzebuje nowoczesnych powierzchni magazynowo-produkcyjnych poza głównymi lokalizacjami logistycznymi. Rozwój infrastruktury drogowej przyczynia się do powstawania nowych centrów logistycznych w mniejszych lokalizacjach – uważa Hubert Michalak, Prezes Hillwood Polska. - Firma Hillwood Polska już wcześniej dostrzegła biznesowy potencjał Konina i okolic, o czym świadczą planowane przez nas tutaj powierzchnie magazynowe na zabezpieczonych gruntach – dodaje.

Według raportu „Small town, big deal” takie miasta jak Konin stają się konkurencyjne w stosunku do największych ośrodków dzięki rozbudowie sieci autostrad, niższym kosztom zakupu gruntów oraz bardziej sprzyjającemu rynkowi pracy: dostępności pracowników oraz krótszemu procesowi ich rekrutacji. Istotną rolę odgrywa też dobry klimat inwestycyjny.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie internetowej https://magazyny.pl/blog/raporty/nowe-lokalizacje-magazynowe-w-polsce/.

Wróć