Koniński Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom (akt. 10.04.)

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski zdecydował o wprowadzeniu Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom.

Wsparcie w ramach pakietu obejmie konińskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii. Każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej.

Pomoc udzielana będzie w trzech zakresach:

  1. W ZAKRESIE NAJMU MIEJSKICH LOKALI UŻYTKOWYCH/GRUNTÓWPrzedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe/grunty od Miasta Konina zostaną objęci wsparciem polegającym na indywidualnym zmniejszeniu opłaty za dzierżawę.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 90% na najbliższe 4 miesiące. 

Przedsiębiorcy, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 50%, na najbliższe 4 miesiące.

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie ulgi w formie obniżenia czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego lub gruntu

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie najemcy/dzierżawcy dotyczące zatrudnienia

  1. W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Na wniosek przedsiębiorcy płatności podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia br. mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty.

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  1. W ZAKRESIE OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

UWAGA! Komunikat z 10.04.2020 r. 

Ustawa z dnia 31.03.2020 roku wprowadzająca Tarczę antykryzysową (Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła nowy termin, do 30 czerwca 2020,  wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (art. 15j).

W związku z powyższym komponent Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom w zakresie  odraczania lub rozkładania na raty płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostaje zawieszony.

*********************************************************
Informacja z 27.03.2020 r.:

Na wniosek przedsiębiorcy płatności opłaty za użytkowanie wieczyste mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty
.

Pliki do pobrania:

Wniosek o odroczenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga:

Dokumenty te, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Można je dostarczyć również w formie tradycyjnej - pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem odpowiednio do Urzędu Miasta Konina.

Dodatkowe informacje należy uzyskać pod numerem:

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik wydziału Ewa Walczak
tel. 63 2401 116, e-mail: ewa.walczak@konin.um.gov.pl

tel. 63 240 11 35 - sprawy z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

tel. 63 240 11 70 - wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału Tadeusz Jakubek
tel. 63 2401 241, e-mail: tadeusz.jakubek@konin.um.gov.pl

tel. 63 240 12 33 - użytkowanie wieczyste gruntów

tel. 63 240 12 37 - umowy dzierżawy

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Kierownik wydziału Roman Jankowski
tel. 63 2401 102, e-mail: roman.jankowski@konin.um.gov.pl

tel. 63 2401 102; 63 2401 101; 63 240 12 732 - sprawy dotyczące działalności gospodarczej

Wróć