Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2020”

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańców Konina do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2020”.

Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu, jak również osób i instytucji, które przyczyniły się do jej propagowania w Koninie, poprzez bezinteresowną pracę na rzecz innych osób, środowiska lub lokalnej społeczności.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie lub pocztą tradycyjną w dniach od 15 października do 10 listopada 2020 roku na adres: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2020” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata.

Prosimy o przesłanie:

  • skanu lub zdjęcia druku, podpisanego przez kandydata oraz organizację (zgłaszającego) załącznik nr 2,
  • w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej – skanu lub zdjęcia oświadczenia opiekuna prawnego załącznik nr 3,
  • skanu lub zdjęcia zgody na wykorzystanie fotografii i wizerunku załącznik nr 4.

Pocztą tradycyjną: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin z dopiskiem „WOLONTARIUSZ ROKU 2020”

Przy zgłoszeniu pocztowym, prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów.

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 7 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00 w Parku Miejskim im Chopina w Koninie (muszla koncertowa).

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1. Regulamin

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3.Oświadczenie osób zgłaszających/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4. Zgoda na wykorzystanie fotografii i wizerunku

Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2020”

Wróć