Koronawirus: raport z 26 marca

Informacja prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego o podjętych działaniach i sytuacji w mieście w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

1. Od czwartku - 2 kwietnia 2020 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wznawia posiedzenia składów orzekających. Orzekanie będzie prowadzone w sprawach, gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja załączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Postępowania będą przeprowadzane bez obecności osób orzekanych. Orzeczenia wydawane będą przez wyznaczone składy orzekające po analizie dokumentacji medycznej i pozamedycznej dołączonej do akt.
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 proszę o ograniczenie osobistego kontaktu z pracownikami Miejskiego Zespołu w Koninie, a w razie pilnej potrzeby, o telefoniczne umówienie się na spotkanie: 63 240 11 56, 63 240 11 57.
Karty parkingowe oraz legitymacje osób niepełnosprawnych będą wydawane po ustaniu stanu epidemii.
2. Zgodnie z nakazem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ostatnim dniem funkcjonowania miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada 7a oraz na targowisku „Zieleniak” przy ul. Chopina 15f jest piątek 27 marca 2020 r.
3. Przekazaliśmy produkty żywnościowe pochodzące z Banku Żywności dla druhów OSP Chorzeń oraz funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
4. Zaopatrzyliśmy Komendę Miejską Policji w Koninie w 1000 szt. masek ochronnych, 600 szt. rękawic oraz 10 szt. okularów ochronnych. Środki ochronne będą wykorzystane przez funkcjonariuszy pełniących służbę na ulicach miasta.
5. Przekazaliśmy środki ochronne ratownikom medycznym z Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
6. Wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie oraz jednostką OSP Chorzeń przygotowaliśmy specjalny punkt wstępnej selekcji pacjentów, który zacznie funkcjonować od jutra tj. od 27.03.2020 r.

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina

Wróć