Koronawirus: sytuacja w oświacie

Informacja  o sytuacji przedszkoli, szkół i placówek w związku z epidemią COVID-19 – stan na 16.10.2020 r.  godz.12.00.

Na kwarantannie w przedszkolach, szkołach i placówkach  przebywa łącznie:
- 277  uczniów w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 15)
- 539 uczniów w szkołach ponadpodstawowych i placówkach (I LO, II LO, III LO, ZSBiKZ, ZSCKU, ZSG-E, ZS im. Mikołaja Kopernika, ZST, SOSW)
- 139 przedszkolaków (Przedszkole nr 7, nr 8 i nr 16)
- 163 nauczycieli,
- 20 pracowników  administracyjno-obsługowych.

Wszystkie szkoły ponadpodstawowe przechodzą na system nauczania mieszany (hybrydowy). Szczegółowe informacje o trybie nauczania dla poszczególnych oddziałów w szkołach będą przekazane nauczycielom, uczniom i ich rodziom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach oddziały, w których wśród uczniów lub uczących nauczycieli potwierdzono COVID-19 skierowane są na kwarantannę i pracują  w trybie nauczania zdalnego.

Wróć