Małe granty w 2020 roku

Informujemy, że od 30 czerwca 2020 r. rusza dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie.

Obszary wsparcia wraz z przewidzianą łączną kwotą na zadania:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
  • Organizacja imprez sportowo –rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina.
    – 70.000 zł
  • Organizacja imprez sportowo –rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
    – 15.000 zł
  1. Turystyka i krajoznawstwo:
  • Upowszechnianie krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina.– 10.000 zł

Oferty należy złożyć przez generator wniosków eNGO https://konin.engo.org.pl (załącznik: Statut – wyłącznie w wersji elektronicznej), a następnie wydrukowaną i podpisaną ofertę przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin w zamkniętej kopercie z opisem: Małe Granty Wydział Sportu i Turystyki „do rąk własnych”

Dodatkowe informacje: Andrzej Łącki (oferty dot. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej), tel. 63 2401 164, email: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl lub Mirosław Jeżyk (oferty dot. Turystyki i krajoznawstwa), tel. 63 2401 341 email: miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl

Wróć