Międzynarodowy projekt Przedszkola nr 32

W dniach 9.05.2019 – 12.05.2019 roku Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie gościło 20 nauczycieli z placówek partnerskich w ramach realizacji programu Erasmus+. W piątek, 10 maja odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”, którego przedszkole było koordynatorem w partnerstwie z placówkami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Cypru, Bułgarii, Irlandii Płn. oraz Islandii.

Czas trwania projektu to 30 miesięcy od grudnia 2016 roku do maja 2019, a jego głównym założeniem był wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej wypracowanych w okresie realizacji projektu.

W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów odbyły się 4 spotkania szkoleniowe nauczycieli i pracowników. Podczas tych spotkań nauczyciele mogli dzielić się doświadczeniem w stosowaniu nowatorskich metod pracy z dziećmi, brać udział w zajęciach otwartych, dyskusjach, warsztatach tematycznych. Ponadto pomiędzy spotkaniami w placówkach realizowane  były określone działania pozwalające na wypracowanie zakładanych rezultatów i produktów, do których zaliczamy;

Podczas uroczystości kończącej projekt mogliśmy jeszcze raz przeżywać wspólnie spędzone chwile, podzielić się rezultatami pracy z naszymi zagranicznymi partnerami, przedstawicielem władz miasta, dyrektorkami konińskich przedszkoli oraz rodzicami. Mogliśmy również obejrzeć część artystyczną w wykonaniu dzieci i nauczycieli.

Niezwykłym zakończeniem było wystawienie pantomimy w międzynarodowym składzie: nauczycieli z naszego przedszkola oraz nauczycieli z placówek partnerskich pt. „Calineczka w zwierciadle emocji”.

Mamy nadzieję, iż zawiązane przyjaźnie zaowocują następnymi projektami i zachęcą do poznawania innowacyjnych, nowatorskich metod pracy.

Wróć