Na Kleczewskiej pogoda sprzyja drogowcom

Trwają intensywne prace związane z przebudową ulicy Kleczewskiej. W środę (27 listopada) w kilku miejscach pracowały ekipy drogowców, wykorzystując sprzyjającą aurę.

Prace koncentrują się na utwardzeniu nasypu przyszłej wschodniej nitki głównego przebiegu Kleczewskiej (DK 3), na odcinku od ronda, na północ do starej ulicy oraz przy budowie DK 1 - drogi dojazdowej do zachodniej części Międzylesia.

Budowa nasypu DK 3 odbywa się przy użyciu poziomic laserowych, dokładnie wyznaczających głębokość zdejmowania nadkładu i usypywania nowego poziomu przyszłej ulicy.

Drogowcy z firmy Molewski chcą też wykorzystać pogodę, by możliwie najszybciej doprowadzić do zasypania przyszłej drogi dojazdowej po zachodniej stronie Międzylesia tłuczniem i związania go pierwszą warstwą bitumiczną.

Zdemontowano i złożono w godnym miejscu kapliczkę, która znajdzie swoje miejsce przy wspomnianym wyżej dojeździe. Ekipa MZK demontowała także przystanek autobusowy, który znajduje się w obrysie przyszłej ulicy.

Specjalistyczne ekipy kontynuują prace związane z ułożeniem nowego przebiegu różnych trakcji, a wśród nich nowych kabli i światłowodów.

Wróć