Nieruchomość stanowiąca własność Miasta Konina, położonej w obrębie Czarków, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wróć