Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Maliniec, przeznaczona do oddania w dzierżawę

Wróć