Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

We wtorek, 30 lipca prezydent Konina powierzył obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzacie Rychlińskiej, dotychczasowej zastępczyni dyrektor Anny Kwaśniewskiej, która właśnie odeszła na emeryturę.

Pani Małgorzata jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek Zarządzanie i Marketing, w zakresie organizacji i kierownictwa). Studia ukończyła w 2000 r., uzyskując tytuł magistra, a w roku 2010 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła szereg szkoleń podnoszących wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, projektów unijnych, opieki nad rodziną i dzieckiem oraz pieczy zastępczej. W roku 2001 ukończyła też Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu i uzyskała tytuł Organizatora pomocy społecznej.

Nowa dyrektor rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie 1 września 1995 r na stanowisku młodszego referenta. W marcu 2005 roku została kierownikiem działu realizacji świadczeń, a od lipca 2013 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora MOPR.

Wróć