Nowi zastępcy prezydenta Konina

W poniedziałek (26 listopada) Prezydent Konina Piotr Korytkowski przedstawił swoich nowych zastępców: Witolda Nowaka – zastępcę prezydenta ds. społecznych oraz Pawła Adamowa – zastępcę prezydenta ds. gospodarczych.

Witold Nowak formalnie rozpocznie pełnienie funkcji z dniem 28 listopada 2018 r. a Paweł Adamów z dniem dzisiejszym.

Witold Nowak - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

Absolwent UAM w Poznaniu, ukończył również studia podyplomowe w PWSZ w Koninie i SGH w Warszawie.

Swoją przygodę z samorządem rozpoczął w czerwcu 2009 r. Do promocji powiatu trafił z doświadczeniem dziennikarza, które zdobywał w Radio Konin, Gazecie Wyborczej oraz telewizji TVN24, jako szef biura prasowego, specjalista ds. wydawnictw i promocji oraz prywatny przedsiębiorca w branży reklamy i wydawnictw.

W pracy zawodowej (od 1 czerwca 2009 r. naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji) nadzorował proces tworzenia marki Powiatu Konińskiego „Powiat Koniński – energia pokoleń”. Wymyślił pierwszy w Polsce komiks o Fryderyku Chopinie z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora i największą w Polsce rekonstrukcję bitwy z Powstania Styczniowego w 150. rocznicę wydarzenia.

Przez ostatnie lata zawodowe swoje zainteresowania skoncentrował na rozwoju samorządów. Współautor wniosku „Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, będącego podstawą tworzenia obszaru funkcjonalnego miasta Konina. Ostatnie kilka lat nadzoruje realizację projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie ze środków Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. W obszarze kultury jest laureatem statuetki „Kariatydy” w kategorii Samorząd Lokalny.

Witold Nowak, poza pracą zawodową, jest niezwykle zaangażowany społecznie. Był radnym miasta VII kadencji w latach 2014-2018. Działał też w spółdzielczości (w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”) i wciąż pracuje z seniorami. Pięciokrotnie przygotował i koordynował realizację projektów senioralnych dla osób starszych w Koninie. Na trzy z nich dotację pozyskał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych. Jest fundatorem Fundacji LIDA w Koninie, która realizuje projekty dla konińskich przedszkolaków. Swoją wiedzą samorządową dotyczącą rozwoju i promocji samorządów dzieli się też ze studentami WSKM w Koninie oraz PWSZ w Koninie.

Prywatnie pasjonat aktywnej turystyki, szczególnie jazdy na rowerze i kajaków. Mąż, ojciec dwójki dzieci.

Paweł Adamów - Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych

Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego z 10-letnim doświadczeniem w administracji samorządowej. Ukończył studia na kierunkach administracja samorządowa oraz finanse samorządu terytorialnego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracach Związku Miast Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, senackiego zespołu ds. finansów publicznych, Forum Debaty Publicznej ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Doceniony i uhonorowany przez Ministerstwo Finansów za prace na rzecz finansów samorządu terytorialnego.

Paweł Adamów bezpośredniego pracował na różnych polach przy tworzeniu i rozwoju aglomeracji poznańskiej, która powstała 10 lat temu i która następnie przekształciła się w Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Aglomeracja wielokrotnie uznawana była za modelowy przykład współpracy międzygminnej w Polsce. Autor projektu ustawy metropolitalnej dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, rozpatrywanej przez Sejm w 2016 roku.

Członek zespołu koordynującego uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która okazała się ogromnym sukcesem. Specjalista w zakresie przetargów oraz rozliczeń finansowych. Spore doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, potwierdzone sukcesem. Kilka lat doświadczenia w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - instytucji organizującej konkursy na realizację inwestycji i projektów miękkich o charakterze międzygminnym o łącznej wartości około 1 mld zł. Z tych środków aktualnie trwa budowa lub przebudowa kilkudziesięciu węzłów przesiadkowych na obszarze Metropolii Poznań o wartości ok. 600 mln zł.

Paweł Adamów uczestniczył w tworzeniu grup zakupowych energii i gazu dla gmin zrzeszonych w Metropolii Poznań, dających kilkumilionowe roczne oszczędności. Ma doświadczenie w pracy na rzecz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (członek rady nadzorczej, wiceszef komisji rewizyjnej), która jako pierwsza spółdzielnia w Poznaniu wprowadza rozwiązania fotowoltaiczne. 

Dobrze zna projekty i praktyki, które sprawdziły się w Poznaniu, Metropolii Poznań i w miastach zrzeszonych w Związku Miast Polskich, które chce wdrożyć w Koninie.

Wróć