Nowy dojazd do ul. Torowej od 13 lipca

Od najbliższego poniedziałku, 13 lipca, otwarty zostanie nowy dojazd do ulicy Torowej od strony Przemysłowej w Koninie. Będzie można tam wjechać drogą obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zarówno od centrum, jak i od strony Ślesina. Z Torowej również wyjedziemy w obu kierunkach – w prawo w stronę centrum i w lewo w kierunku Gosławic.

Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu związana jest z pracami wykonywanymi przez PKP przy modernizacji linii kolejowej i zamknięciem przez kolejową spółkę przejazdu na Torowej.

- Miastu i PKP – co widać po trudnych, ale owocnych negocjacjach - zależy na tym, by sprawnie przeprowadzić i  zakończyć największą w ostatnich latach inwestycję w Koninie, czyli budowę wiaduktu kolejowego i dróg dojazdowych. W ramach dobrej współpracy zgodziliśmy się na przyspieszenie likwidacji przejazdu, ale uzyskaliśmy w zamian wiele kosztownych świadczeń na rzecz mieszkańców: wykonano chodnik w rejonie stacji Konin Zachód, od ulicy Rumiankowej do mieszkań zlokalizowanych przy ul. Parowozownia, przebudowano kolektor deszczowy i sanitarny w tym rejonie. Razem z Miastem Konin spółka wykona chodnik od nowego przejścia podziemnego do osiedla Zatorze. To koszty rzędu kilku milionów złotych, które pokryje spółka, a nie miasto – wyjaśnia zastępca prezydenta Konina ds. gospodarczych Paweł Adamów. Dodatkowym świadczeniem PKP na rzecz miasta będzie, już po likwidacji przejazdu na ulicy Okólnej, przygotowanie w tamtym miejscu bezpiecznego przejścia pomiędzy dwoma stronami linii kolejowej.

Przypomnijmy, budowa wiaduktu kolejowego i połączeń drogowych to dla miasta koszt około 85,5 miliona zł. Zarząd Dróg Miejskich planuje uzyskanie przejezdności nowej trasy w grudniu tego roku. Zakończenie inwestycji jest planowane we wrześniu 2021 roku.

 

Wróć