Nowy rok akademicki w PWT

W sobotnie przedpołudnie (6 października) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Studium w Koninie po raz 24. zainaugurował rok akademicki. Pośród ponad 90 studentów prawie 30 to studenci pierwszego roku.

Uroczystą immatrykulację poprzedziła msza św. odprawiona pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kędzierskiego – dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, który wygłosił także kazanie.

Uroczystości w auli bł. Jerzego Popiełuszki rozpoczęły się o odśpiewania Gaude Mater Polonia przez chór Misericordia pod dyrekcją Elwiry Chojnackiej. Następnie ks. dr Rafał Zieliński - dyrektor Studium Teologii w Koninie, poinformował o pracach placówki. Odbyło się też uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich czworgu absolwentom. Immatrykulowano także prawie 30 nowych studentów, którzy złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny, poświęcony prawnym aspektom rodziny w teologii Kościoła, wygłosił ks. dr hab. Janusz Borucki - wiceoficjał Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej. 

Serdeczne życzenia wszystkim studentom i pracownikom naukowym oraz administracyjnym konińskiego Studium przekazał ks. dr hab. Robert Skrzypczak - prorektor PWT w Warszawie.  

W uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w konińskim  Studium Teologicznym PWT w Warszawie uczestniczyli m.in.: ks. Marian Kołodziejczyk MSF - rektor  Wyższego  Seminarium Duchownego  Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, ks. Józef Dubiniec – rektor Wyższego  Seminarium Duchownego  Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie reprezentowany był przez  ks. Mariusz Chamarczuk, ks. prał. Wojciech Kochański, ks. prał. Józef  Wysocki, ks. dr Marek Raszewski - wykładowca Pisma Świętego i dr Dariusz T. Wesołowski - prorektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Koninie.

Wróć