Obwieszczenie - projekt ustalający zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miasta Konina uchwały nr 790 z dnia 24 września 2018 r w sprawie przygotowania projektu ustalającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Konina projektu uchwały Rady Miasta Konina ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem wskazanej wyżej uchwały będą dostępne w Urzędzie Miejskim Konina, pod adresem plac Wolności 1, 62-500 Konin - pokój nr. 19 w godzinach 7:30 – 15:30, oraz pod numerem telefonu 63-240-12-65.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

Wróć