Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - pozwolenie na budowę dla inwestycji „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Kromolice – Pątnów na odcinku od istniejącego słupa nr 10 do SE Pątnów” – etap I

Pobierz plik (pdf)

Wróć