Od 19 czerwca zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 19 czerwca br. wchodzą w życie zmiany dotyczące Strefy Płatnego Parkowania. Chodzi m.in. o ceny za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, które zostały ujęte w uchwale Rady Miasta Konina. 4 czerwca uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie ustawowych 14 dni.

Zmiany, które wejdą w życie od 19 czerwca:

  • Wprowadzono abonament dla mieszkańca Konina posiadającego pojazd o napędzie hybrydowym, który po wykupieniu w Biurze SPP uprawnia do bezpłatnego parkowania na terenie całej strefy (90 zł – abonament na rok; 50 zł – abonament na pół roku).
  • Odstąpiono od opłat: w Wielki Piątek (przed Świętami Wielkanocnymi), w piątek po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester).
  • Wzrosła opłata za parkowanie za pierwszą godzinę do 2,00 zł (w tym minimalna opłata to 50 gr za 15 min parkowania).
  • W regulaminie SPP dokonano zmian związanych z opłatami dodatkowymi umożliwiającymi dokonywanie przelewów na konto ZDM w Koninie bez potrzeby zgłaszania się do Biura SPP. Ponadto wydłużono czas na dokonanie tych czynności.

Dodatkowo, zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 czerwca 2019 r. parkingi przy ul. 11 Listopada (obok bazaru) w dni powszednie będą płatne w godzinach 9.00-16.00 (a nie jak dotąd 9.00-17.00), a w soboty 7.00-13.00 (a nie 8.00-14.00) za wyjątkiem tych dni, w których odstąpiono od opłat, tj.: w Wielki Piątek (przed Świętami Wielkanocnymi), w piątek po Bożym Ciele, 2 maja, 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester).

Wróć