Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Koninie obręb Gosławice

Wróć