Poetycki dotyk anioła

11 grudnia Zespół Szkół Technicznych kolejny raz odwiedziła konińska poetka Danuta Olczak, która zaprezentowała nie tylko swoją poezję, ale również część kolekcji aniołów. Poetka pochodzi z Lubelszczyzny, a w Koninie mieszka i tworzy od 40 lat. Wydała dziesięć tomików, napisała wiele artykułów prasowych oraz opowiadań. Zdobyła liczne prestiżowe nagrody w ogólnopolskich konkursach poetyckich, odbyła ponad 180 spotkań autorskich, a od kilku lat realizuje w szkołach swój autorski projekt „Cztery pory roku w poezji”.

Poetka ciekawie opowiadała o tajemniczym procesie tworzenia poezji, dzieleniu jej z innymi, a także o fascynacji aniołami i swojej kolekcji. Niezwykle plastycznie i inspirująco przedstawiła porównania dotyczące transformacji motyla w kokonie jako symbolu pokonywania trudnych doświadczeń przez człowieka, kwiatu róży przypominającego ludzkie życie, w którym piękno, radość i ból są złączone na zawsze, a także pozornie martwego jesiennego drzewa – jako symbolu ogromnej wewnętrznej siły trwania. Zachęcała młodzież do głębokich przemyśleń, aby nigdy się nie poddawać, aby odnaleźć w sobie bezcenne wartości i ochraniać je.

Poetka czytała wiersze ze swoich tomików i wyjaśniała zawarte w nich przesłania. Uchyliła też rąbka tajemnicy, co tak naprawdę dzieje się w poetyckim sercu. Stwierdziła, że poezja i anioły mają ze sobą dużo wspólnego, pochodzą bowiem z obszarów duchowych, gdzie wszystko ma ogromną siłę i moc. Wyjaśniła, dlaczego tak cenna jest chwila obecna. Zwróciła uwagę słuchaczy na „dotyk anioła”, jego interwencję w sytuacjach niebezpiecznych, które nieoczekiwanie zakończyły się szczęśliwie.

Po spotkaniu uczestnicy mogli kupić tomiki poezji Danuty Olczak, do których autorka z uśmiechem wpisywała dedykacje.

Wróć