Pomoce dydaktyczne w SP8

W środę, 16 października przedstawicielki Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, miały przyjemność uczestniczyć w lekcjach biologii i chemii w Szkole Podstawowej nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich.

Szkoła dzięki umowie zawartej w listopadzie 2018 roku pomiędzy Miastem Konin, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wzbogaciła się o cały szereg pomocy dydaktycznych. Realizacja projektu pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów w zakresie programów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie poprzez zakup pomocy dydaktycznych do pracowni specjalistycznych” pozwoliła na wyposażenie pracowni biologicznych i chemicznych w dwóch konińskich podstawówkach. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 48 000 zł, z czego aż 90% (43 200 zł) finansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na początek Teresa Maciejewska - kierownik gospodarczy szkoły pokazała pracownię chemiczną. Klasa 8c, w której chemii uczy Jolanta Monia, miała zajęcia podsumowujące wiadomości o kwasach. Młodzież mogła wykorzystać podczas lekcji modele przestrzenne do budowy atomów, zestawy do budowy struktur chemicznych oraz zestawy laboratoryjne. Pomocne były też plansze układu okresowego pierwiastków oraz plansza tabeli rozpuszczalności Zakupione dzięki realizacji projektu pomoce dydaktyczne pomagają w realizacji zajęć i powodują, że są one dużo bardziej atrakcyjne dla młodzieży.

Następna była lekcja biologii klasy 5d. Zajęcia prowadził dyrektor Mirosław Małuszek. Tematem lekcji były obserwacje mikroskopowe z przygotowanych preparatów. Dzieci były bardzo zaangażowane w opracowanie preparatów z cebuli i pomidora do obserwacji pod mikroskopem. Na każdym stoliku leżały kolorowe modele budowy komórki zwierzęcej oraz roślinnej, które wzbudzały duże zainteresowania dzieciaków. Widać było, ze praktyczna lekcja z użyciem mikroskopów bardzo podoba się uczniom. Wykorzystane w czasie lekcji pomoce dydaktyczne zakupione zostały dzięki realizacji projektu.

Pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu jest dużo więcej, na lekcjach w których uczestniczyłyśmy użyte były tylko te związane z omawianymi tematami. Widać jednak jak pozwalają one nauczycielom uatrakcyjnić prowadzone lekcje, a dzieciom przyswajać wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia.

19 września 2019 r. Miasto Konin zawarło koleją umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na mocy tej umowy zrealizowany będzie program pn. „Kształcenie ekologiczne uczniów poprzez utworzenie zielonych klas i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie w pomoce dydaktyczne”. Dwie kolejne podstawówki zyskają nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wartość projektu to 50 000 zł, w tym 50% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu.

Wróć