Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W czwartek, 25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyło się wspólne posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego. 

Głównym tematem spotkania było przygotowanie służb do okresu letniego oraz podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Przedstawiciele poszczególnych służb poinformowali m.in.: o aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, zagrożeniach pożarowych, zaopatrzenia mieszkańców w wodę w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwie na akwenach wodnych i stanie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Warcie.

Wróć