Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego.  

W spotkaniu udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku a także zaproszeni goście; Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. 

Wiodącym tematem spotkania było przygotowanie służb do okresu letniego w tym podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, w sytuacji wystąpienie wysokich temperatur. Przedstawiono stan zagrożeń pożarowych oraz bezpieczeństwo na akwenach wodnych podczas okresu urlopowego i wakacyjnego, szczególnie podczas organizacji bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej. Kolejnymi istotnymi tematami, które zostały poruszone podczas spotkania były informacje związane z zagrożeniami sanitarnymi oraz zaopatrzenie miasta w wodę w sytuacji kryzysowej w okresie letnim.

Wróć