„Posiłek w szkole i w domu” dla SP6 i SP11

Dwie konińskie podstawówki objęte programem „Posiłek w szkole i w domu”. To szkoły:  numer 6 im. Romualda Traugutta i nr 11 im. Floriana Marciniaka. Pierwsza placówka otrzyma w tym roku wsparcie w wysokości 61 986,44 zł, druga natomiast - 30 908 zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na wyposażenie czy remont szkolnych stołówek. – Staraliśmy się o dofinansowanie dla 12 placówek, czyli wszystkich szkół podstawowych i SOSW. Cieszymy się, że dwie otrzymały wsparcie – mówi zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.

„Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni rządowy program „dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków”.  Maksymalna kwota wsparcia w przypadku stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) wynosi 80 000 zł, a dla jadalni to 25 000 zł.

W Wielkopolsce, jak wynika z informacji podanych przez Urząd Wojewódzki, w roku 2019 wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na łączną kwotę 3 697 022,18 zł otrzymają 52 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, czyli 77 szkół. W Koninie łączna kwota dofinansowania wynosi 92 894,44 zł, a wkład własny miasta 23 223, 61 zł, bowiem warunkiem otrzymania dotacji celowej było zapewnienie wkładu własnego (finansowego lub rzeczowego) w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wróć