Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2018”.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie do 12 listopada 2018 roku (włącznie) na adres: joanna.morawska@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2018” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata. Zgłoszenie poza formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) powinno zawierać skan lub zdjęcie podpisanej przez kandydata: zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1a), zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy załączyć również oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 6 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU (pdf)

Wróć