Rehabilitacja zdrowotna osób aktywnych zawodowo z powiatu tureckiego, konińskiego i kolskiego

Informujemy, że NZOZ Poradnia REHA-MED s.c. uzyskała dotację w ramach WRPO 6.6.1 na realizację projektu: Rehabilitacja zdrowotna osób aktywnych zawodowo z powiatu tureckiego, konińskiego i kolskiego.

Projekt obejmuje kompleksowe działania rehabilitacyjne a w szczególności: specjalistyczne porady lekarskie i fizjoterapeutyczne, zabiegi fizjoterapeutyczne, rekreację ruchową i edukację zdrowotną. Celem działania jest ograniczenie/przeciwdziałanie skutkom chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Projekt obejmuje wsparciem w sumie 690 pracujących kobiet w wieku 50-59 lat i pracujących mężczyzn w wieku 50-64 lat i będzie realizowany od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

NZOZ Poradnia REHA-MED s.c.
ul. Kolska 19, 62-700 Turek
tel. 632893613

Wróć